מכירת דירה מירושה

במסגרת חוק מיסוי מקרקעין כל פעולה המבוצעת במקרקעין, נחשבת לעסקה החייבת בתשלום מס, למעט פעולות שהמחוקק הגדיר מראש וקבע לגביהם תנאים מפורשים לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום מס. אחת מהפעולות האמורות היא ההורשה.
החוק קובע כי הורשה איננה מכירה. המשמעות היא שהעברת זכויות במקרקעין מהמוריש לשם היורשים, אינה נחשבת למכירה.

מה קורה כאשר אותו יורש העביר את הנכס על שמו ולאחר זמן מה מחליט שברצונו למכור את הנכס לצד שלישי כלשהו? התשובה משתנה בהתאם לסוג המקרקעין:

* אם המדובר במגרש או קרקע למעט דירה – היורש יחויב בתשלום מסי מקרקעין.

* אם מדובר בדירה – היורש יחויב בתשלום מסים אלא אם ביכולתו לעמוד בתנאים הנדרשים לצורך קבלת פטור מתאים.

פטור במכירת דירת ירושה

החוק קובע תנאים מצטברים אשר העומד בהם יהיה זכאי לבקש פטור מתשלום מסי מקרקעין בגין דירה שהתקבלה על ידו מירושה:

* הדירה הנמכרת נחשבת לדירת מגורים מזכה.

* המוכר המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

* לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

* אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

רק בהתקיים מלוא התנאים המצטברים האמורים, יהיה זכאי המוכר לקבל פטור מתשלום מסי מקרקעין בגין מכירת הדירה המדוברת.

מכירת הדירה בין היורשים לבין עצמם

כאשר היורשים מעונינים לחלק ביניהם את דירת הירושה של ע"י מכר פנימי ביניהם.יכול הקונה לעשות שימוש בחוק ולבקש פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה אבל המוכר יחויב בתשלום מס רכישה ועל כן נשאלת השאלה כיצד ניתן לבצע את העסקה ללא כל חיוב במס כלל.

כבר ציינו בתחילת המאמר שהורשה אינה נחשבת מכירה במקרקעין ולכן אינה מחויבת במס. מכירה של זכויות בדירה בין היורשים לבין עצמם מהווה פעולה ישירה של ההורשה מאחר ויש בה כדי להוות חלוקת נכסי העזבון בין היורשים ולכן גם היא אינה חייבת במס.

אבל, ויש כאן אבל גדול מאוד – אי החיוב במס תלוי בצורה משמעותית ביותר בדרך חלוקת העזבון בין היורשים השונים כאשר דרך אחת מובילה לחיוב במסי מקרקעין והאחרת לא!

כפי שציינו והמלצנו מספר פעמים בעבר, כך גם הפעם. נושא מיסוי המקרקעין הינו נושא מורכב ואינו פשוט ודורש הבנה והתמצאות בחוק ואין להתייחס אליהם בקלות דעת ולבצע פעולות כאלה או אחרת ללא ייעוץ וליווי מתאים ע"י עו"ד העוסק בתחום.

בהצלחה,