החלטתם למכור את הבית?
תקופת האביב והקיץ היא התקופה בה רוב הקונים הפוטנציאלים מחפשים בית.

מדוע מחפשים באביב ובקיץ? מסיבות שונות: רוב הרוכשים מעוניינים לעבור בתקופת חופשת הקיץ של ילדיהם כדי לא לטלטל אותם בין בתי ספר במהלך שנת הלימודים. תקופת החורף היא תקופת "נשארים בבית" ותקופת הקיץ היא תקופה של "יוצאים מהבית", כנראה גם לחיפוש אחרי בית חדש. תקופת האביב היא תקופה של התעוררות מבחינות רבות, וכנראה גם של רצון לשפר את תנאי המגורים.

ומי שרוצה למכור את הבית שלו בעונה החמה הזו כדאי שיוציא אותו למכירה כבר עכשיו. תהליך החיפוש, האיתור, הרכישה והמעבר של קונים רבים נמשך חצי שנה ויותר, ואם הם באמת רוצים לעבור לבית אותו ירכשו מכם, לא מוקדם להוציא אותו למכירה עכשיו, כדי שאכן יוכלו לסיים את התהליך בטרם פתיחת שנת הלימודים הבאה של ילדיהם.

החלטתם להוציא את הבית למכירה? החשוב מכל הוא קביעת המחיר המבוקש. כדאי להתייעץ במתווך וללמוד בעיקר מעסקאות אחרונות שבוצעו בפועל ולא מהמחירים המבוקשים. גם אם ביתו של השכן שלכם זהה לשלכם, וגם אם הוא מבקש סכום גבוה מהסכום אותו אתם תבקשו, יכול להיות שהוא מבקש הרבה יותר משוויו ובסופו של תהליך יאלץ לתת הנחה שתביא את מחיר העסקה לרמת השוק. יכול להיות שבמחיר המבוקש הזה הוא עומד למכירה כבר זמן ארוך ואולי יישאר עוד בשוק זמן רב. למה לתמחר גבוה מדי ולהבהיל קונים? למה לא לתמחר את הבית שלכם קרוב יותר למחיר השוק, ולעשות אותו אטרקטיבי יותר בעיני יותר קונים פוטנציאלים? זכרו כי בקביעת שווי הבית על פי מחיר השוק שלו ובתמחור הבית מתחשבים רק במחירי העסקאות כפי שנסגרו בפועל - לא במחירים המבוקשים!

חשוב להחליט על המטבע שבו אתם נוקבים את מחיר הבית. דולרים חשובים לכם? ניקבו את מחיר הבית בדולרים, והיצמדו למטבע זה לאורך כל תקופת המכירה. אם מחיר הבית נקוב בדולרים, הכוונה היא לדולרים על פי שער הדולר היציג ביום התשלום. הימנעו באופן מוחלט ממחיר בדולרים על פי כך וכך שקלים לדולר. אם שער דולר גבוה משער הדולר היציג חשוב לכם, כנראה שהסכום השקלי חשוב לכם. אם כך, קבעו את מחיר הבית המבוקש בשקלים, כפי שעושים מוכרים רבים בימים אלה, והיצמדו אליו. כן, גם אם שער הדולר יעלה.

בהצלחה,